top of page

Trường liên kết ở nước ngoài

Meikei hiện đang liên kết với các trường tiêu biểu ở nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động giao lưu đa dạng từ trao đổi học sinh tới giao lưu học thuật, văn hóa và thậm chí cả giao lưu thể dục thể thao.

Các trường có liên kết ở nước ngoài

Indonesia

 Raffles Christian School 

Malaysia

 King Henry VIII College

New Zealand

 Nelson College 

 Nelson College for Girls 

 Macleans College 

Thailand

 Chulalongkorn University

Demonstration Secondary School 

 Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University 

Vietnam

 The Foreign Language Specialized School, University of Languages &  International Studies, Vietnam National University

 Hanoi Japan International School 

The United Kingdom

 Christ College

DSC_0231_edited.jpg

Các trường có giao lưu ở nước ngoài

Australia

 Knox Grammar School 

 St Josephs College

China

 Weiyu High School

Hong Kong

 Diocesan Boys’ School

Malaysia

Chung Ling High School

New Zealand

 Edgewater College

 Waimea College 

 Otago Boys’ High School 

 Otago Girls’ High School 

Singapore

 St. Joseph’s Institute 

Thailand

 Srinakarinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary) 

Taiwan

 Taichung Municipal Taichung Girls

Senior High School

Vietnam

The ULIS Middle School (UMS), the University of Languages and International Studies, Vietnam National University

The United Kingdom

 Bristol Grammar School 

bottom of page