top of page

​学校概要

IMG_1229.jpg

Thành tích đỗ đại học

IMG_5198.JPG

Thành tích đỗ đại học


Accomplishments 2021
Academic Year University Enrollment Results

Thành tích đỗ đại học của học sinh Meikei năm 2021 

%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%893_ed
%25E3%2582%25B9%25E3%2583%25A9%25E3%2582

Khung tiến cử từ các trường đại học

Trường trung học Meikei có mạng lưới liên kết với hơn 120 trường đại học hàng đầu Nhật Bản như Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Sophia, Đại học Chuo, Đại học Rikkyo, Đại học học viện Aoyama, Đại học ICU, Đại học Meiji, Đại học Công nghệ Tokyo…Với hơn 340 khung chỉ tiêu được tiến cử cho các ngành học. Từ các ngành học khoa học cơ bản như Y khoa, Dược học, Kỹ Thuật, tới các ngành học Xã hội và Nghệ thuật. Những học sinh của Meikei có nguyện vọng được tiến cử tới các trường đại học sẽ được Meikei tuyển chọn một cách công bằng, không có sự thiên vị, phân biệt giữa học sinh người Nhật hay học sinh người nước ngoài.

bottom of page