top of page

Chương trình du học ngắn hạn

Chương trình du học ngắn hạn bao gồm cả các chương trình giao lưu ngắn trong vòng 1tuần cho tới du học ngắn hạn trong vòng 6 tháng. Về nguyên tắc, chương trình này chỉ được thực hiện với các trường có ký kết hợp tác với Meikei, và chúng tôi sẽ thiết kế chương trình phù hợp với số lượng người học, mục đích học tập của từng cá nhân. Ví dụ, với những trường hợp du học ngắn hạn trong 2 tuần, chúng tôi sẽ đưa ra chương trình trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, giao lưu học thuật, thể thao. Hàng năm, có khoảng 200 học sinh du học theo chương trình này. Chương trình này cần có sự tiến cử của trường liên kết với Meikei và Meikei. Còn với chương trình du học ngắn hạn trong vòng 6 tháng thì sẽ dành cho đối tượng là du học sinh quốc phí hoặc dự án trao đổi Nhịp cầu Châu Á.

Những hoạt động nổi bật của chương trình du học ngắn hạn

Giành chiến thắng tại “Hùng biện tiếng Nhật dành cho người nước ngoài  lần thứ 28” với chủ đề   

“Liệu chúng ta có thể trở thành bạn thân không”

1549696637061.jpg

Ảnh chụp từ hội trường cuộc thi hùng biện (Ảnh trên) Sau khi dành giải, có bài phát biểu trước 260 học sinh (Xem clip bên phải)

-01.2019  Giao lưu học thuật, khoa học của học sinh Đài Loan 

                Taichung Girls Senior High School, Taiwan; International Science Exchange Program (37)

-02.2019  Chương trình trao đổi văn hóa của học sinh Anh, Malaysia 

    SOSEP Exchange Program, students from the U.K. and Malaysia (6)

-02.2019  Chương trình trao đổi Visit hom của học sinh Anh

    Bristol Grammar School, U, K; Home-Visit Program (17)

-04.2019  Chương trình giao lưu văn hóa của học sinh Thái

    Chulalongkorn University Demonstration Secondary School, Thailand (24)

-07.2019  Chương trình giao lưu trao đổi học thuật của học sinh 4 nước 

                 Academic Exchange Program in Meikei (54)

             Diocesan Boys’ School, Hong Kong (10) Taichung Girls Senior High School, Taiwan (35)

    Faculty of Japanese Language and Culture, University of Languages & International Studies, Vietnam (9)

-07.2019  Chương trình giao lưu văn hóa của học sinh Châu Đại Dương

                 SOSEP Exchange Program, students from Australia and New Zealand (8)

-07.2019  Chương trình giao lưu môn bóng bầu dục của học sinh Anh

    Christ College Brecon, U.K.; Rugby Tour (28)

-12.2019  Chương trình giao lưu văn hóa của học sinh Anh, Malaisia

                 SOSEP Exchange Program, students from the U.K. and Malaysia (7)

-12.2019  Chương trình giao lưu văn hóa của học sinh Malaisia

    Chung Ling High School (6)

Danh sách chương trình du học ngắn hạn năm 2019

Du học ngắn hạn từ 1 tháng trở lên

-04.2019 Du học ngắn hạn 5 tháng với tư cách du học sinh học bổng YFU    Đức (1)

-04.2019 Du học ngắn hạn 1 tháng của học sinh tới từ trường cấp 2 Chulalongkorn University Demonstration   Thái (3)

-08.2019 Du học ngắn hạn 6 tháng theo chương trình Nhịp cầu Châu Á do Bộ Khoa học giáo dục Nhật Bản triển

               khai  Trung Quốc (1), Ấn độ (1), Indonesia (1), Malaisia (1), Thái (1)

Chương trình du học ngắn hạn chưa đầy 1 tháng

Mọi trao đổi liên quan tới chương trình du học ngắn hạn

bottom of page