top of page

Chương trình du học chính quy

học chính quy được chia thành hai khóa là khóa MG và khóa IB.

Khóa MG/IB Tiến trình khóa học

%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%891_ed

Đặc trưng của khóa MG/IB

Khóa MG 

Học bằng chương trình đào tạo của Nhật Bản

 Đây khóa học bằng chương trình đào tạo của Nhật Bản, chủ yếu dành cho những học sinh có ý định học đại học tại Nhật Bản.

Trong năm thứ nhất, các em sẽ được học dải kiến thức rộng từ khoa học xã hội tới khoa học tự nhiên, thể dục và nghệ thuật...Sau khi kết thúc năm học thứ nhất, các em sẽ bắt đầu bài tập lớn “nghiên cứu cá nhân”. Mỗi học sinh sẽ có một năm để tìm hiểu, đào sâu lĩnh vực mình yêu thích và tóm tắt thành luận văn. Thông qua nghiên cứu cá nhân, các em sẽ xác định hướng đi rõ ràng trong tương lai.

Từ năm thứ 2, các em sẽ chọn định hướng học theo khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên, tùy vào con đường mà các em chọn sau khi tốt nghiệp. Các môn học hầu hết sẽ là môn học tự chọn, và mỗi cá nhân bước vào thời gian học mang tính chuyên môn, chuyên sâu để tích hợp cho hướng đi của mình.

Trong suốt năm học thứ 3, các em dành toàn lực để hướng tới kỳ thi đại học.

Sau khi tốt nghiệp, hầu hết các em sử dụng bằng cấp ba để thi lên đại học. Các ngành học lựa chọn ở bậc đại học đa dạng, gồm cả khoa học xã hội, nghệ thuật nhưng học sinh theo học ở các ngành khoa học cư bản và y khoa vẫn nhiều hơn.

Khóa học IB

Học bằng chương trình học chuẩn quốc tế

 Đây là khóa học học bằng chương trình chuẩn quốc tế, dành cho các em học sinh không chỉ hướng tới các đại học ở Nhật Bản, mà cả tới các trường đại học trên thế giới.

Ở năm đầu tiên, các em sẽ học theo chương trình chuẩn bị cho khoá học quốc tế IB, đồng thời học cả chương trình học của Nhật Bản bằng tiếng Nhật và Tiếng Anh.

Từ năm thứ 2, các em chính thức bắt đầu học chuyên sâu nội dung dựa trên chương trình học chuẩn quốc tế. IBDP đã được nhìn nhận và đang trở thành chương trình học không chỉ dành cho mục đích học lên đại học, mà còn nhằm nuôi dưỡng năng lực cần thiết cho cuộc sống, có nội dung học tập cân bằng và chuyên sâu. Nội dung là 3 môn học cốt lõi TOK (lý luận tri thức), EE (luận văn chủ đề), CAS (sáng tạo, phát huy, dịch vụ) được biên tập từ 6 bộ giáo trình, cung cấp kinh nghiệm học tập một cách chi tiết, sâu sắc và rộng lớn.

Tháng 11 năm học thứ 3 các em sẽ thi kỳ thi kết thúc chương trình và lấy bằng IB.

Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ được nhận bằng IB cùng với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Nhật Bản. Với tấm vé này, các em không chỉ mở rộng cửa vào các trường đại học Nhật Bản, mà còn đủ tư cách để nhập học vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Một số lưu ý về khóa học

Với khóa học MG, ngay từ năm học đầu tiên các em sẽ học cùng với học sinh Nhật Bản ở hầu hết các môn học. Tuy nhiên, một số các môn học như Văn học cổ điển... chúng tôi sẽ thiết kết một lớp học dành riêng cho các em chưa từng học tại các trường học Nhật Bản. Các em sẽ được học lại nội dung cơ bản từ đầu. Năng lực tiếng Nhật mong muốn là ở thời điểm tháng 4 năm học thứ 1 các em có chứng chỉ N3. Đây là khóa học dành cho những người có nguyện vọng học lên đại học tại các trường đại học Nhật Bản.

Khóa IB là khóa học ngay từ năm học đầu tiên đã có nhiều môn học có thể học không chỉ bằng tiếng Nhật mà bằng tiếng Anh. Từ năm 2 trở đi, hầu hết các môn học đều có thể học bằng tiếng Anh. Như vậy, với những học sinh mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ, các em có thể vừa học tiếng Nhật vừa lấy tín chỉ môn học bằng tiếng Anh. Đây là khóa học dành cho những học sinh không chỉ dự định thi vào các trường đại học Nhật Bản mà còn ở các đại học trên thế giới.

bảng so sánh đặc trưng của khóa học MG/IB

%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%891_ed

Các môn học của khóa học MG/IB, thời gian biểu tham khảo tại Đây

Thành tích đỗ đại học của khóa học MG/IB tham karho tại Đây

bottom of page