Địa chỉ liên lạc

Xin hãy viết các mục cần thiết bằng tiếng Anh và gửi tới trung tâm du học sinh.

Trường hợp liên lạc bằng điện thoại xin hãy gọi: Giờ Nhật Bản: Từ 9:00 – 5:00.

Số điện thoại: +81-29(851)6611

茗溪学園高等学校 留学生センター

Meikei High School International Student Center

〒305-0061 茨城県つくば市稲荷前1-1

Inarimae 1-1, Tsukuba, Ibaraki, JAPAN, 305-0061

メールアドレス:international@meikei.ac.jp

Địa chỉ mail liên lạc :international@meikei.ac.jp

電話 +81-29-851-6611   Fax  +81-29-856-5455

Điện thoại +81-29-851-6611  Fax: +81-29-856-5455

  • Meikei Official Facebook

Contact Us

© Copyright since 1979 by Meikei High School

 International Student Center

Tel: +81-29-851-6611

Email: international@meikei.ac.jp

Address

1-1 Inarimae, Tsukuba,

Ibaraki, JAPAN 305-0061