top of page
IMG_2585.jpg

Nhiệt liệt chào mừng đến với thế giới từ Meikei 

Tới trường học của thế giới

Chúng tôi là một thành viên của các trường học quốc tế. Không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, chủng tộc và hướng tới một nền giáo dục đào tạo những công dân toàn cầu. Nhất định trong tương lai chúng ta sẽ gặp những học sinh đã học tập tại Meikei ở đâu đó trên thế giới. Meikei là cánh cửa bước ra thế giới!

Trung tâm hỗ trợ lưu học sinh Meikei

Từ năm học 2022 trở đi, có thể lấy tín chỉ của chương trình học IBDP bằng tiếng Anh. Như vậy là khi tốt nghiệp các em sẽ có 2 chứng chỉ là Bằng tốt nghiệp cấp 3 của Nhật Bản + Chứng chỉ IBDP. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để các em đi ra biển lớn từ Meikei !!

Du học sinh kỳ 1, Nguyễn Minh hiện đang học đại học chương trình “Những thách thức quy mô toàn cầu” tại Đại học Tsukuba. Dự định của Minh sau khi tốt nghiệp là tiếp tục du học ở nước ngoài và phấn đấu để trở thành nhà hoạt động trong lĩnh vực quốc tế.

Chương trình đào tạo cử nhân “Những thách thức quy mô toàn cầu”

        Đại học Tsukuba

Nội dung trang web

%25E3%2583%2588%25E3%2583%2583%25E3%2583
bottom of page